Kontakt:

Föreningen Ålandsfåret r.f.

Äppelö

22340 Geta

E-post: info[at]alandsfaret.ax

Namn

Telnr.

E-post

Ordförande,
kassör:

Maija Häggblom 040 742 8967 info[at]maijas.ax

Vice ordförande,
redaktör för medlemsbladet:

Catharina Henriksson 040 722 7057 catharina.henriksson[at]me.com

Sekreterare:

Annette Loumann 040 182 3092 annette.loumann[at]regeringen.ax

Suppleant:

Linda Hellman

Suppleant:

Joel Sundström

Länkar:

Gumslinjer fram till 2009 (på finska)

Hemsida av: Emil Häggblom